Werken in batches werkt niet

Het Toyota Management Systeem is er heel duidelijk in: batchverwerking werkt verspillingen in de hand. Dit geldt niet alleen in de productieomgeving, ook voor een kantooromgeving. Afgelopen week had ik het geluk dat ik dit persoonlijk kon ervaren. Immers, het is niet alleen belangrijk om ergens over te lezen of horen, juist de persoonlijke ervaring maakt dat het goed blijft hangen.

Het gaat om het tweede principe van de Toyota Way: het juiste proces geeft het juiste resultaat. In het kader van continue verbetering en het zoeken naar een optimale inzet van de medewerkers op de afdeling heeft iemand twee dagen in een batch-vorm gewerkt: twee handelingen uitvoeren en daarna doorschuiven naar de volgende. Omdat het om een pilot ging, was ik de volgende in de lijn. Wat ik vermoedde klopte inderdaad. Het verwerken van de data door twee mensen kostte per formulier meer tijd dan wanneer één persoon het formulier in z’n geheel verwerkt.

“In God we trust, all others must bring data”

Ik ben geen fan van “management by numbers”. Soms is het kunnen tonen van data echter handig. Want door te meten heb ik aan kunnen tonen dat het langer duurt om de data in batch te verwerken.

Uiteraard ben ik niet de eerste en de enige die hier achter komt. Maar ik vind het prettig om na een aantal abstracte processen een daadwerkelijk resultaat te kunnen leveren. Gewoon, in het kader van continue verbetering.